Ech maachen en Don

D’Europawale sti virun der Dir a mir musse just e puer Méint no de leschte Walen en neie Walkampf organiséieren. Duerfir brauche mir är Ënnerstëtzung.

Als politesch Partei däerfe mir nëmme finanziell Ënnerstëtzung vu private Leit unhuelen. All Don ass eis wichteg !

Per Bankiwwerweisung

Raiffeisen Bank

IBAN : LU26 0099 7800 0114 0250
BIC : CCRALULL

Back to top button